Духовните скрити причини за Първата световна война

Мисля, че дискусиите, които днес се повдигат около въпроса за виновниците за войната, по цял свят повече или по-малко се основават на недопустима предубеденост…

И преди всичко трябва да бъде подчертано, че по същество досега ние в действителностсме нямали в този въпрос нищо друго освен безапелационното заявление на страните победителки. Това заявление съвсем в съвременния дух се основава не на обективно обсъждане на фактите, а просто на волеизявлението на победителите. За да използват напълно плодовете на победата, на победителите им е необходимо да внушат на света, че за войната е виновна победената страна…

И така, значи – тъй като всичко останало си остана само литература или даже и не стана литература, – и така, по въпроса за виновниците за войната нищо предварително не беше направено, нищо, освен безапелационното заявление на победителите. И по непонятен начин стана това, което в никакъв случай не би трябвало да стане: този диктат на победителите беше подписан! Това е факт, който не може да бъде достатъчно печално оценен…

Този, който действително вниква в реалните обстоятелства, знае, че през съвременната световна ситуация може да се пробие само с Истината, само с пълната и безусловна Истина…

Времето, в което живеем, е сурово, то изисква велики решения: изходът може да се намери само по пътя на истината…

Автор: Рудолф Щайнер
Раздел: Езотерика, духовни учения
Издателство: Аб Издателско ателие
Народност: немска
Преводач: Евгени Мангуров
ISBN: 9789547379763
първо издание, 2016 год.
меки корици, 371 стр.

Price: 20.00 лв.

Loading Updating cart…

За мистерийните драми

Първите приказки не са измислени от някого, само теориите на съвременните професори, които разясняват приказките, са възникнали чрез измисляне. Приказките никога не са били измисляни, те са последните остатъци от старото ясновидство, изживявани в сънищата от хората, които са имали още силите за това… Всички приказки са били налице като последни остатъци на древното ясновидство. Затова една истинска приказка може да възникне само ако – независимо дали съзнателно или не – при разказвача на приказки е налице имагинацията, явяваща се в душата му, в противен случай тя е неистинска. Една чудесно измислена приказка не може да бъде никога вярна. Когато днес тук или там чрез някого възниква една истинска приказка, това става не чрез друго, а чрез факта, че в човека е събуден копнежът към древни времена, който копнеж човечеството е изживял някога. Този копнеж е налице, само че се промъква понякога в най-скритите дълбини на душата, и човекът разпознава в това, което може да твори съзнателно, как много излиза от скритите дълбини на душевния живот и как много се обезобразява чрез това, което може да се направи чрез съвременното съзнание.

Автор: Рудолф Щайнер

Преводач: Христо Маринов

Издателско ателие АБ

ISBN: 954-737-449-0

Price: 8.00 лв.

Loading Updating cart…

Здраве и болест

Разбира се, много лесно е да се разбере защо човек е заболял, ако си е счупил крака или главата при падане. Тук именно по външен начин е видно каква е причината за болестта. Но при така наречените вътрешни болести често се мисли не за това, откъде те са се появили, а по какъв начин внезапно са се появили. И това е свързано с въпроса, който преди всичко се поставя, с въпроса, как става така, че намирайки се близо до някой болен, можеш да се заразиш от него. Външната наука отговаря на това много лесно, като казва: от болния, който има например грип, се разхвърчат бацили, след това аз вдишвам тези бацили и те предизвикват в мен болестта. Получава се нещо подобно на това, сякаш някой ме е ударил с мотика и от това съм заболял: болният е хвърлил в мен купчина бацили, бомбардирал ме е с тях, и от това се разболявам. Обаче тези неща съвсем не са така прости, работата тук стои по друг начин.

Автор: Рудолф Щайнер

Преводач: Евгени Мангуров

Издателско ателие АБ:

ISBN: 9789547379855

Price: 20.00 лв.

Loading Updating cart…

Формиране на съдбата и живот след смъртта

Безкрайно страдание пронизва обкръжаващата ни атмосфера в областта на възприятията и чувствата. Омраза и антипатия веят в духовното пространство и лесно могат да покажат колко далеч, далеч още са хората в наше време от онази любов, която е искал да възвести този, чието Рождество се чества на Коледа. Но една мисъл изпъква особено на преден план. Ние мислим за това как врагът може да противостои на врага, съперник – на съперника, как хората могат взаимно да си причиняват смърт и как могат да преминат през същата порта на смъртта с мисълта за божествения водач на светлината, за Исус Христос. Спомняме си как над Земята, по която се ширят война, страдания и раздори, могат да са единни тези, които иначе са толкова разединени, доколкото в глъбините на сърцето си носят връзката си с това, което е навлязло в света в деня, който отпразнуваме тържествено като Коледа. Мислим си как чрез цялата вражда, чрез цялата антипатия, чрез цялата ненавист в човешките души навсякъде по това време от кръвта и омразата може да си пробие път едно усещане: мисълта за съкровената свързаност с Единия, с този, който е свързал сърцата с нещо по-висше от всичко, което някога би могло да разедини хората на Земята. Така че тази мисъл наистина е от безкрайно голяма величина, една мисъл с безкрайна дълбочина на чувството, мисълта за Исус Христос, която обединява хората, колкото и разединени да могат да бъдат те по отношение на всичко, касаещо света.

Автор: Рудолф Щайнер

Преводач: Мария Пашова

Издателско ателие АБ:

ISBN: 9789547379770

Price: 13.00 лв.

Loading Updating cart…

Четири мистерийни драми

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ПОРТАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО
Розенкройцерска мистерия

2. ИЗПИТАНИЕТО НА ДУШАТА
Сценични картини от живота като епилог на „Портата на посвещението“

3. ПАЗАЧЪТ НА ПРАГА
Душевни процеси в сценични картини

4. ПРОБУЖДАНЕТО НА ДУШИТЕ
Душевни и духовни процеси в сценични картини

Автор: Рудолф Щайнер

Преводач: Христо Маринов

Издателско ателие АБ:

ISBN: 9789547379107

Price: 23.00 лв.

Loading Updating cart…

Човекът и светът. Действието на духа в природата. За същността на пчелите

„Във всички времена пчеларството се е разглеждало като нещо достойно за почитание. В древността са почитали пчелата като свещено животно. Защо? Почитали са я като свещено животно, тъй като тя посредством цялата своя работа е позволявала да се узнае, какво става в самия човек. Защото, имайки частичка пчелен восък, ние имаме продукт, намиращ се сякаш в междинно състояние между кръв, мускули и кости. Всичко това преминава вътре в човека през восъкоподобния стадий. При това восъкът не е втвърден, а остава течен, докато не се превърне в кръв, мускули или в костна тъкан. Така че в лицето на восъка пред нас се проявява това, което като сила се намира в нас самите. Когато едно време хората са правели свещи от пчелен восък и са ги палели, те са виждали в това чудно свещенодействие. Изгарящия при това восък са вземали от кошера. Той се е втвърдявал. Когато огънят разтопява този восък, когато този восък се изпарява, той идва до същото състояние, в което се намира и в нашето собствено тяло. Благодарение на предчувствието хората изживявали в изгарящия восък как се възнася към небето това, което се намира и в собственото им тяло. В това е имало нещо, настройващо ги благоговейно, имало е нещо, което ги е предразполагало да гледат на пчелата като на особено свещено животно, тъй като тя е произвеждала нещо такова, което и самият човек би трябвало постоянно да произвежда в самия себе си. Затова в колкото по-отдалечени времена надникваме, толкова повече намираме в хората благоговение пред същността на пчелите като цяло.“

Автор: Рудолф Щайнер

Преводач: Евгени Мангуров

Издателско ателие АБ:

ISBN: 9789547379305

Price: 16.00 лв.

Loading Updating cart…
LoadingUpdating…